Logo CWS ANB Logo DOM - ZO 13 Přehled zkoušení svářečů, páječů a operátorů

Naše společnost je z pohledu počtu kvalifikovaných svářečů největší zkušební organizací provádějící zkoušky svářečů, páječů a operátorů v České republice. Provádíme zkoušení a certifikaci svářečů v systému České svářečské společnosti ANB. Zkoušky svářečů provádíme ve svářečských školách nebo přímo na pracovištích výrobce - ve výrobních závodech. Zkoušky svářečů, páječů a operátorů provádíme včetně schválení pro pracovníky provádějící nerozebíratelné spoje tlakových zařízení podle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a směrnice 2014/68/EU (PED). Dále zajišťujeme odsouhlasení pracovníků pro jaderná zařízení ČEZ, a.s. dle vyhlášky SÚJB č. 309/2005 Sb. Pro svářeče jednoduchých tlakových nádob podle nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a směrnice 2014/29/EU (SPVD) provádíme zkoušky svářečů v systému DOM – ZO 13, jakožto oznámený subjekt 2570.

Provádíme zkoušky svářečů pro kovové i nekovové materiály (plasty), zkoušky operátorů a zkoušky páječů. Zkoušení provádíme podle následujících norem a předpisů:

Proč je důležité mít kvalifikované svářeče?

Obecně je důležité, aby personál zhotovující svarové nebo pájené spoje byl pro svou činnost dostatečně způsobilý. Tato způsobilost je ověřována zkouškou svářeče, páječe nebo operátora. Požadavek na způsobilost svářečů a páječů je zakotvena v české legislativě, konkrétně vyhláškou Ministerstva vnitra č. 87/2000, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. Dále jsou požadavky na kvalifikaci svářečů a páječů stanoveny ve většině výrobkových norem a pro tlaková a jaderná zařízení i v legislativě.

Jak získat kvalifikaci svářeče, páječe nebo operátora?

Svářeče lze kvalifikovat ve svářečských školách nebo přímo na pracovišti zaměstnavatele svářeče. S procesem kvalifikace vám rádi poradíme, s procesem kvalifikace svářečů máme dlouholeté zkušenosti a ročně kvalifikujeme více než deset tisíc svářečů, páječů a operátorů.

  • Pokud se rozhodnete pro kvalifikaci ve svářečské škole, naše společnost má smluvní vztah z několika stovkami svářečských škol po celé republice a rádi vám doporučíme svářečskou školu ve vašem okolí. Výhodou kvalifikace ve svářečské škole je, že svářečská škola má k dispozici zkušený personál pro výuku svářečů. Součástí výuky je teoretický a praktický výcvik svářeče. Jedná se o kompletní službu na klíč, zahrnující výcvik, přípravu vzorků na zkoušku a zajištění kvalifikační zkoušky včetně vystavení certifikátu svářeče, páječe nebo operátora.
  • V případě, že preferujete kvalifikaci přímo na vašem pracovišti, kontaktujte kterékoliv naše pracoviště. . V případě kvalifikace na pracovišti, je důležité stanovit požadované kvalifikace. Dále je třeba zajistit pro všechny zkoušky zkušební vzorky pro kvalifikaci a postupy svařování.

 

Jak ověřit pravost vydaného certifikátu svářeče, páječe nebo operátora?

Certifikáty vystavené českou svářečskou společností ANB jsou vedeny v centrální databázi a obsahují ochranné prvku proti kopírování a pro ověření pravosti. Důležitým ochranným prvkem je QR kód umístěný v levém horním rohu certifikátu, do kterého jsou zakódována data certifikátu. Pravost certifikátu lze ověřit dvěma způsoby:

  1. Pomocí mobilního zařízení připojeného k internetu a s nainstalovanou aplikací pro čtení QR kódu naskenujte QR kód certifikátu a zařízení automaticky zobrazí všechny certifikáty, které byly vydány danému svářeči
  2. Na webových stránkách CWS ANB http://www.cws-anb.cz/t.py?t=4&i=56 zadejte ID svářeče, které naleznete na certifikátu v kolonce „Průkaz (ID svářeče)“ a systém zobrazí všechny certifikáty, které byly vydány danému svářeči
Čekejte prosím...
cross