Seznam důležitých norem pro kvalifikaci svářečů, páječů a operátorů

Tento dokument slouží jako přehled nejdůležitějších norem a předpisů vztahujících se ke kvalifikaci svářečů, páječů a operátorů.

Normy pro kvalifikaci

 • ISO 9606 "Zkoušky svářečů - Tavné svařování" - Řada norem zabývající se kvalifikací svářečů pro metody tavného svařování
 • ISO 14732 - "Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů" - Norma zabývající se kvalifikací svářečů a operátorů
 • ISO 13585 - "Tvrdé pájení - Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení" - Norma zabývající se kvalifikací páječů a operátorů tvrdého pájení
 • ISO 24394 - "Svařování pro letecké aplikace - Zkoušky svářečů a svářečských operátorů - Tavné svařování kovových součástí" - Norma zabývající se kvalifikací svářečů pro letecké aplikace
 • EN 13067 - "Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů" - norma zabývající se kvalifikací svářečů termoplastů
 • TPG 927 04 - "Zkoušky svařečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení způsobilosti" - Technické pravidlo stanovující požadavky a podmínky pro provádění zkoušek svářečů plynovodů z plastů
 • EN 287-6 "Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina" - Norma zabývající se kvalifikaci svářečů litiny
 • ISO 15618 - "Zkoušky svářečů pod vodou" - Řada norem zabývající se kvalifikací svářečů pod vodou
 • ISO 17660 - "Svařování - Svařování betonářské oceli" - Norma se zabývá požadavky na svařování svařitelné betonářské oceli a korozivzdorné betonářské oceli
 • ISO 14555 - "Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů" - Norma se zabývá požadavky na obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů
 • ČSN 050705 - "Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů" - Norma zabývající se kvalifikací svářečů v základních kurzech a kvalifikací zaškolených pracovníků
 • TN MHD 05 0715 - "Zkoušky svářečů - svařování a navařování kolejnic" - Technická norma městské hromadné dopravy zabývající se kvalifikací svářečů kolejnic
 • ČD TNŽ 05 0715 - "Zkoušky svářečů - svařování a navařování kolejnic" - Technická norma železnic zabývající se kvalifikací svářečů kolejnic
 • ASME SECTION IX - "Welding, Brazing and Fusing Qualifications" - Americký standard zabývající se kvalifikací svářečů, páječů a operátorů
 • AD 2000-Merkblatt HP 3 - "Welding supervisors, welders" - Německý technický předpis zabývající se kvalifikací svářečského dozoru a svářečů pro výrobu tlakových nádob

Legislativní a jiné požadavky na kvalifikaci

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh
 • Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh
 • Nařízení vlády č. 119/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
 • Vyhláška č. 358/2016 Sb., Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
 • Předpis ČD V95/5 "Předpis pro svařování železničních kolejových vozidel, jejich celků a komponentů"
 • Vyhláška č. 87/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Čekejte prosím...
cross