Seznam důležitých norem a předpisů pro certifikaci výrobků

Tento dokument slouží jako přehled nejdůležitějších norem a předpisů vztahujících se k certifikaci výrobků, procesu svařování a procesu lepení:

 • ISO 3834 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů
 • ISO 14731 - Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti
 • ISO 4063 - Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování
 • ISO 6947 - Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování
 • TNI CEN ISO/TR 15608 - Svařování – Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin
 • EN 60974-4 - Zařízení pro obloukové svařování – Část 4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu
 • ISO 15607 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Všeobecná pravidla
 • ISO 15609 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování
 • ISO 17660 - Svařování – Svařování betonářské oceli
 • ISO 14555 - Svařování – Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů
 • EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí
 • EN 15085 - Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí
 • DVS 1619 - Prokázání shody jako výrobce ve svařování pro výrobu železničních vozidel podle normy EN 15085
 • DVS 1620 - Kontrola a zkoušení svarových spojů v konstrukci kolejových vozidel
 • DVS 1621 - Předvýrobní zkoušky svarových spojů v konstrukci kolejových vozidel
 • Předpis ČD V95/5 - Předpis pro svařování železničních kolejových vozidel, jejich celků a komponentů
 • DIN 6701 - Lepení kolejových vozidel a dílů
 • A-Z - Sammlung des Arbeitskreises Kleben DIN 6701
 • EN 17460 - Železniční aplikace – Lepení na železničních vozidlech a jejich částech
 • Předpis ČD V95/6 - Předpis pro lepení ŽKV a jejich dílů
 • DIN 2304 - Technologie lepení – Požadavky na kvalitu pro procesy lepení
 • DVS 3310 - Požadavky na kvalitu v technologii lepení
 • DVS 3311 - Lepičský dozor - úkoly a odpovědnosti
 • EN 10204 - Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly
 • ISO 17662 - Svařování – Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností
 • ISO 17663 - Svařování – Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy
 • ČSN 05 0705 - Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
 • ISO/IEC 17065 - Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby
 • ISO/IEC 17067 - Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata
 • Normy a předpisy pro posuzování shody
 • Normy a předpisy pro kvalifikaci postupů svařování a pájení
 • Normy a předpisy pro kvalifikaci svářečů, páječů a operátorů
 • Normy a předpisy pro NDT
Čekejte prosím...
cross