Logo CWS ANB Logo DOM - ZO 13Kvalifikace svářečů plastů

Školení svářečů plastů

Školení a přípravné kurzy ke zkoušce svářečů plastů podle EN 13067, Doc. EWF 581-01 a TP G 927 04 pořádá například svářečská škola ARTWELD a naše dceřiná společnost WELDING PRAHA. Pro výuku se využívají technická pravidla CWS ANB TP B č. 101 a pravidla TP G pro plynárenství. Od července 2017 je zkoušení a certifikace svářečů plastů zabudováno do informačního systému CWS ANB stejně jako zkoušky svářečů kovů. V praxi to znamená sjednocení výstupů (certifikátů) svářečů plastů a jejich jednoduché ověřování v registru svářečů na portálu CWS ANB.

Kvalifikace svářeče plastů

Svářeče plastů lze v současné době kvalifikovat třemi různými způsoby. Pro všechny tři způsoby platí, že na jeden certifikát lze zapsat maximálně pět zkoušek svářeče. Všechny tři způsoby zkoušení svářečů plastů jsou popsány dále.

Zkouška svářeče plastů podle EN 13067 a Doc. EWF 581

Tento způsob lze použít pouze v případě, kdy je svářeč plastů školen ve schváleném školícím středisku – ATB (Authorized Training Body) pro svářeče plastů. Příprava ke kvalifikační zkoušce musí splňovat náročná pravidla stanovené dokumentem EWF. Kvalifikační zkouška probíhá v souladu s dokumenty EWF a normou EN 13067. Výstupním dokladem je certifikát evropského svářeče plastů CEPW (Certified European Plastic Welder) vydávaný EWF.

Zkouška svářeče plastů podle ČSN EN 13067

Tento způsob lze použít ve všech případech, kdy jsou splněny požadavky normy ČSN EN 13067 na přípravu ke zkoušce a provedení kvalifikační zkoušky. Kvalifikační zkouška probíhá v souladu s ČSN EN 13067. Výstupním dokladem je certifikát svářeče termoplastů vydávaný CWS ANB. Pokud byla příprava ke kvalifikační zkoušce provedena v souladu s Doc. EWF 581 je tato skutečnost vyznačena na certifikátu.

Zkouška svářeče plastů podle ČSN EN 13067 a TP G 927 04

Tento způsob lze použít když jsou splněny požadavky normy ČSN EN 13067 na přípravu ke zkoušce a provedení kvalifikační zkoušky a zároveň jsou splněny požadavky pravidla TP G 927 04 „Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti“. Ne všechny zkoušky, které lze realizovat podle ČSN EN 13067 lze zkoušet podle TP G 927 04. Kvalifikační zkouška probíhá v souladu s ČSN EN 13067 a pravidlem TP G 927 04. Výstupním dokladem je certifikát svářeče termoplastů vydávaný CWS ANB. Na certifikátu je vyznačena shoda s TP G 927 04 a označení zkoušky nejen podle ČSN EN 13067, ale i podle TP G 927 04.

Kombinace materiálových skupin a podskupin podle ČSN EN 13067 je v následující tabulce.

PVC 1.1 Svařování PVC horkým plynem kruhovou tryskou bez omezení
PVC 1.2 Svařování PVC rychlotryskou a horkým plynem bez omezení
PVC 1.3 Svařování PVC horkým tělesem na tupo ve stroji – desky en ≥ 3
PP 2.1 Svařování PP rychlotryskou a horkým plynem bez omezení
PP 2.2 Svařování PP extruderem – en ≥ 3
PP 2.3 Svařování PP horkým tělesem na tupo ve stroji – desky en ≥ 3
PP 2.4 Svařování PP horkým tělesem na tupo ve stroji – trubky en ≥ 3, dn ≤ 315
PP 2.5 Svařování PP horkým tělesem na tupo ve stroji – trubky dn > 315
PP 2.6 Svařování PP polyfúzní – objímky bez omezení
PP 2.7 Svařování PP elektrotvarovkou – objímky bez omezení
PE 3.1 Svařování PE rychlotryskou a horkým plynem bez omezení
PE 3.2 Svařování PE extruderem – en ≥ 3
PE 3.3 Svařování PE horkým tělesem na tupo ve stroji – desky en ≥ 3
PE 3.4 Svařování PE horkým tělesem na tupo ve stroji – trubky dn ≤ 315
PE 3.5 Svařování PE horkým tělesem na tupo ve stroji – trubky dn > 315
PE 3.6 Svařování PE elektrotvarovkou – objímky dn ≤ 315
PE 3.7 Svařování PE elektrotvarovkou – objímky dn > 315
PE 3.8 Svařování PE elektrotvarovkou – sedla bez omezení
PE 3.9 Svařování PE polyfúzní – objímky bez omezení
PE 3.10 Svařování PE sedlové horkým tělesem – sedla bez omezení
PVDF 4.1 Svařování PVDF rychlotryskou a horkým plynem – en ≥ 2
PVDF 4.2 Svařování PVDF horkým tělesem na tupo ve stroji – desky en ≥ 2
PVDF 4.3 Svařování PVDF horkým tělesem na tupo ve stroji – trubky en ≥ 1,9
PVDF 4.4 Svařování PVDF polyfúzní – objímky bez omezení
ECTFE 5.1 Svařování ECTFE rychlotryskou a horkým plynem – en ≥ 1,6
PFA 5.1 Svařování PFA rychlotryskou a horkým plynem – en ≥ 1,6
FEP 5.1 Svařování FEP rychlotryskou a horkým plynem – en ≥ 1,6
ECTFE 5.2 Svařování ECTFE horkým tělesem na tupo ve stroji – bez omezení
PFA 5.2 Svařování PFA horkým tělesem na tupo ve stroji – bez omezení
FEP 5.2 Svařování FEP horkým tělesem na tupo ve stroji – bez omezení
PVC-P 6.1 Svařování PVC-P ruční horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 ≤ en ≤ 4
PVC-P 6.2 Svařování PVC-P strojní horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 ≤ en ≤ 4
PVC-P 6.3 Svařování PVC-P strojní horkým klínem s horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 ≤en ≤ 4
PVC-P 6.4 Svařování PVC-P strojní horkým klínem elektricky – přeplátovaný spoj, pás 1 ≤ en ≤ 4
PE 7.1 Svařování PE ruční horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 ≤ en ≤ 5
PE 7.2 Svařování PE strojní horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 ≤ en ≤ 5
PE 7.3 Svařování PE strojní horkým klínem s horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1≤ en ≤ 5
PE 7.4 Svařování PE strojní horkým klínem elektricky – přeplátovaný spoj, pás 1 ≤ en ≤ 5
PE 7.5 Svařování PE ruční extruderem – přeplátovaný spoj, pás 1 ≤ en ≤ 5
ECB 8.1 Svařování ECB ruční horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 ≤ en ≤ 4
ECB 8.2 Svařování ECB strojní horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 ≤ en ≤ 4
ECB 8.3 Svařování ECB strojní horkým klínem s horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 ≤ en ≤ 4
ECB 8.4 Svařování ECB strojní horkým klínem elektricky – přeplátovaný spoj, pás 1 ≤ en ≤ 4
PP 9.1 Svařování PP ruční horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 0,7 ≤ en ≤ 3
PP 9.2 Svařování PP strojní horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 0,7 ≤ en ≤ 3
PP 9.3 Svařování PP strojní horkým klínem s horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 0,7 ≤ en ≤ 3
PP 9.4 Svařování PP strojní horkým klínem elektricky – přeplátovaný spoj, pás 0,7 ≤ en ≤ 3
PP 9.5 Svařování PP ruční extruderem – přeplátovaný spoj, pás 0,7 ≤ en ≤ 3
PVC 1.4 Lepení rozpouštědlem – trubky dn ≤ 160
PVC 1.5 Lepení rozpouštědlem – trubky dn ≥ 160

 

Kombinace materiálových skupin a podskupin podle ČSN EN 13067 ve vztahu k TP G 927 04 je v následující tabulce. Materiál je vždy PE.

C-U/P.t 3.4
C-U/P.t.o 3.4/3.5
C-U/P.e.x 3.6
C-U/P.e.x 3.8
C-U/P.e.x 3.6/3.8
C-U/P.e.x.o 3.6/3.7
C-U/P.e.x.o 3.6/3.7/3.8
C-U/P.t.e.x 3.4/3.6/3.8
C-U/P.t.e.x.o 3.4/3.5/3.6
C-U/P.t.e.x.o 3.4/3.5/3.8
C-U/P.t.e.x.o 3.4/3.5/3.6/3.8
C-U/P.e.t.x.o 3.4/3.6/3.7
C-U/P.e.t.x.o 3.4/3.6/3.7/3.8
C-U/P.e.t.x.o.o 3.4/3.5/3.6/3.7
C-U/P.e.t.x.o.o 3.4/3.5/3.6/3.7/3.8
Čekejte prosím...
cross