Seznam důležitých norem a předpisů pro systémy managementu

Tento dokument slouží jako přehled nejdůležitějších norem a předpisů vztahujících se k certifikaci systémů managementu:

 • ISO 9000 - Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník
 • ISO 9001 - Systémy managementu kvality – Požadavky
 • ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
 • ISO 45001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití
 • ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
 • ISO/IEC 27001 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky
 • ISO 9004 - Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality
 • ISO 10001 - Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro pravidla chování organizací
 • ISO 10002 - Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích
 • ISO 10003 - Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro externí řešení sporů organizace
 • ISO 10004 - Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro monitorování a měření
 • ISO 10005 - Systémy managementu kvality – Směrnice pro plány kvality
 • ISO 10006 - Systémy managementu kvality – Směrnice pro management kvality projektů
 • ISO 10007 - Systémy managementu kvality – Směrnice pro management konfigurace
 • ISO 10008 - Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro elektronické obchodní transakce mezi podnikem a spotřebitelem
 • ISO 10012 - Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení
 • ISO/TR 10013 - Směrnice pro dokumentaci systému managementu kvality
 • ISO 10014 - Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosůČSN EN ISO 10015: Management kvality – Směrnice pro výcvik
 • ISO 10015 - Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí
 • ISO/TR 10017 Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001
 • ISO 10018 Management kvality – Směrnice pro zapojení a kompetence lidí
 • ISO 10019 Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb
 • ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu
 • ISO/IEC 17021 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu
Čekejte prosím...
cross