Výukové materiály pro svářečské dozory

Výukové materiály pro kurzy vyššího svářečského personálu (IWE, IWT, IWS, IWP)

Zde naleznete ke stažení materiály, které jsou užitečné při výuce mezinárodních svářečských technologů a inženýrů (IWE/IWT). Prezentace jsou určeny pouze pro studijní účely v kurzech IWE/IWT/IWS/IWP pořádaných společností DOM - ZO 13, s.r.o. a není povoleno je dále upravovat a/nebo šířit.

Organizace výuky

Úvod do kurzu a organizační pokyny

Prezentace "Úvod do kurzu"

Otázky k závěrečným zkouškám
Ústní otázky pro IWE a IWT
Ústní otázky pro IWS a IWP

Výukové materiály pro Modul 1 - Technologie svařování a zařízení

1.1 - Úvod do technologie svařování Prezentace "Úvod do technologie svařování"
Prezentace "Metody svařování podle ISO 4063"
Prezentace "Polohy svařování podle ISO 6947"
Přehrát videoZáznam 11.01.2021 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4: Ing. Musil)
1.2 - Plamenové svařování Prezentace "Svařování plamenem"
Prezentace "Zařízení pro svařování plamenem"
1.3 - Přehled elektrotechniky Prezentace "Přehled elektrotechniky"
1.4 - Elektrický oblouk Prezentace "Elektrický oblouk"
1.5 - Zdroje pro obloukové svařování Prezentace "Zdroje pro obloukové svařování"
Přehrát videoZáznam 12.01.2021 (1.5, 1.8.2: Pařízek, 1.7, 1.8.1: doc. Moravec)
1.6 - Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu Prezentace "Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu"
Přehrát videoZáznam 13.01.2021 (1.6, 1.7: doc. Moravec)
1.7 - Svařování metodou TIG Prezentace "Svařování metodou TIG"
1.8.1 - Svařování metodou MIG a MAG Prezentace "Svařování metodou MIG a MAG"
Přehrát videoZáznam 18.01.2021 (1.8.1, 1.9: doc. Moravec)
1.8.2 - Obloukové svařování plněnou elektrodou (FCAW) Prezentace "Svařování metodou FCAW"
1.9 - Svařování obalenou elektrodou Prezentace "Svařování obalenou elektrodou"
Přehrát videoZáznam 19.01.2021 (1.9, 1.10: doc. Moravec)
1.10 - Svařování pod tavidlem Prezentace "Svařování pod tavidlem SAW"
1.11 - Odporové svařování Prezentace "Odporové svařování - část 1"
Prezentace "Odporové svařování - část 2"
Přehrát videoZáznam 10.02.2021 (1.11, 1.16: doc. Neumann)
1.12 - Speciální technologie svařování Prezentace "Laserové svařování"
Prezentace "Svařování elektronovým paprskem"
Prezentace "Plazmové svařování a dělení"
Prezentace "Svařování FSW"
Prezentace "Difúzní svařování"
Prezentace "Svařování třením"
Prezentace "Ultrazvukové svařování"
Přehrát videoZáznam 09.02.2021 (1.12.1, 1.18: doc. Moravec)
Přehrát videoZáznam 15.02.2021 (1.12.2, 1.14, 2.14: doc. Moravec)
1.13 - Příprava svarových ploch Prezentace "Příprava svarových ploch" (doc. Moravec)
Prezentace "Příprava svarových ploch" (doc. Neumann)
1.14 - Povrchová úprava a nástřiky Prezentace "Žárové nástřiky"
1.15 - Plně mechanizované procesy a robotika Prezentace "Plně mechanizované postupy a robotika (Ing. Tichý)"
Prezentace "Plně mechanizované postupy a robotika (Ing. Trávníček)"
Přehrát videoZáznam 16.02.2021 (1.15: Ing. Miroslav Trávníček)
1.16 - Pájení Prezentace "Pájení" (doc. Moravec)
Prezentace "Pájení" (doc. Neumann)
1.17 - Spojování plastů Prezentace "Svařování plastů"
1.18 - Spojování keramiky a kompozitů Prezentace "Spojování kovů s nekovy"

Výukové materiály pro Modul 2 - Materiály a jejich chování při svařování

2.1 - Struktura a vlastnosti kovů Prezentace "Struktura a vlastnosti kovů" (RNDr. Vodičková)
Prezentace "Struktura a vlastnosti kovů" (Ing. Švec)
Přehrát videoZáznam 20.01.2021 (2.1, 2.2: Ing. Švec)
2.2 - Fázové diagramy a slitiny Prezentace "Fázové diagramy a slitiny" (Ing. Švec)
Prezentace "Fázové diagramy a slitiny"
2.3 - Slitiny železo - uhlík Prezentace "Diagram Fe-Fe3C" (Ing. Švec)
Prezentace "Diagram Fe-Fe3C" (doc. Moravec)
Prezentace "Diagram Fe-Fe3C" (doc. Neumann)
Přehrát videoZáznam 25.01.2021 (2.3, 2.4: Ing. Švec)
2.4 - Výroba a označování ocelí

Prezentace "Výroba ocelí" (Ing. Švec)

Prezentace "Značení ocelí" (Ing. Švec)

Prezentace "Výroba ocelí" (doc. Moravec)

Prezentace "Značení ocelí" (doc. Moravec)
Prezentace "Označování ocelí" (Ing. Pajer)

2.5 - Chování konstr. ocelí při svařování Prezentace "Chování konstrukčních ocelí při svařování"
Přehrát videoZáznam 02.02.2021 (2.5, 2.8: doc. Moravec, 2.7: RNDr. Vodičková)
2.6 - Praskavost svarových spojů Prezentace "Praskavost svarových spojů" (doc. Neumann)
Přehrát videoZáznam 24.02.2021 (2.6, 2.10: doc. Neumann)
Přehrát videoZáznam 08.03.2021 (2.6: doc. Neumann, 4.4, 2.14: doc. Moravec)
2.7 - Trhliny a různé druhy trhlin Prezentace "Deformace"
Prezentace "Křehké a tvárné porušení"
Prezentace "Únavové a creepové porušení"
2.8 - Tepelné zpracování Prezentace "Tepelné zpracování" (Ing. Švec)
Prezentace "Tepelné zpracování" (doc. Moravec)
Přehrát videoZáznam 03.02.2021 (2.8, 2.14, 3.3: doc. Moravec)
2.9 - Konstrukční nelegované oceli Prezentace "Konstrukční nelegované oceli" (doc. Neumann)
Přehrát videoZáznam 01.02.2021 (2.9, 1.13: doc. Neumann)
2.10 - Vysoce pevnostní oceli Prezentace "Vysokopevnostní oceli" (doc. Neumann)
Přehrát videoZáznam 23.02.2021 (2.10, 2.11: doc. Neumann, 2.15: doc. Moravec)
2.11 - Použití konstrukčních a vysocepevných ocelí Prezentace "Použití konstrukčních a vysocepevných ocelí" (doc. Neumann)
2.12 - Creep a oceli odolné proti creepu Prezentace "Creep a oceli odolné proti creepu" (doc. Moravec)
Prezentace "Creep a oceli odolné proti creepu" (doc. Neumann)
Přehrát videoZáznam 22.02.2021 (2.12, 2.13, 4.4: doc. Moravec)
2.13 - Oceli pro kryogenní aplikace Prezentace "Oceli pro kryogenní aplikace" (doc. Moravec)
Prezentace "Oceli pro kryogenní aplikace" (doc. Neumann)
2.14 - Úvod do koroze Prezentace "Úvod do koroze"
2.15 - Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli Prezentace "Nerezavějící a žáruvzdorné oceli" (doc. Moravec)
Prezentace "Nerezavějící a žáruvzdorné oceli" (doc. Neumann)
Přehrát videoZáznam 17.02.2021 (2.15: doc. Moravec)
2.16 - Úvod do opotřebení Prezentace "Úvod do opotřebení" (doc. Moravec)
Prezentace "Úvod do opotřebení" (doc. Neumann)
Přehrát videoZáznam 10.03.2021 (2.16: doc. Neumann, 3.11: RNDr. Vodičková)
2.17 - Litiny a lité oceli Prezentace "Oceli na odlitky a litiny" (doc. Neumann)
Prezentace "Oceli na odlitky a litiny" (Ing. Pajer)
2.18 - Měď a slitiny mědi Prezentace "Měď a slitiny mědi" (doc. Neumann)
2.19 - Nikl a slitiny niklu Prezentace "Nikl a slitiny niklu" (doc. Neumann)
2.20 - Hliník a hliníkové slitiny Prezentace "Hliník a jeho slitiny
Prezentace "Svařování hliníku a jeho slitin
Přehrát videoZáznam 01.03.2021 (2.20, 2.22: Ing. Kolář)
2.21 - Titan a další kovy a slitiny Prezentace "Titan a další kovy a slitiny" (doc. Neumann)
2.22 - Spojování různorodých materiálů Prezentace "Spojování různorodých materiálů"
2.23 - Destruktivní zkoušky Prezentace "Metalografická kontrola" (Ing. Nováková)
Prezentace "Metalografická kontrola" (Ing. Švec)
Prezentace "Studium struktury materiálů" (Ing. Švec)

Výukové materiály pro Modul 3 - Konstrukce a provedení

3.1 - Základní teorie konstrukčních systémů Prezentace "Základní teorie konstrukčních systémů, část 1" (Ing. D. Pařízek)
Prezentace "Základní teorie konstrukčních systémů, část 2" (Ing. D. Pařízek)
Prezentace "Základní teorie konstrukčních systémů" (prof. Ševčík)
Prezentace "Základní teorie konstrukčních systémů" (Ing. Slováček)
Přehrát videoZáznam 26.01.2021 (3.1, 3.2: Ing. Slováček)
3.2 - Základy pevnosti materiálů Prezentace "Základy pevnosti materiálů, část 1" (Ing. D. Pařízek)
Prezentace "Základy pevnosti materiálů, část 2" (Ing. D. Pařízek)
Prezentace "Základy pevnosti materiálů" (Ing. Slováček)
Přehrát videoZáznam 27.01.2021 (3.2, 3.5, 3.7: Ing. Slováček)
3.3 - Navrhování svarových a pájených spojů Prezentace "Navrhování svarových a pájených spojů, část 1" (Ing. D. Pařízek)
Prezentace "Navrhování svarových a pájených spojů, část 2" (Ing. D. Pařízek)
Prezentace "Navrhování svarových a pájených spojů" (doc. Moravec)
Prezentace "Označování svarových spojů na výkresech" (doc. Moravec)
3.4 - Základy navrhování svarů Prezentace "Základy navrhování svarů" (Ing. Port)
Přehrát videoZáznam 03.03.2021 (3.4, 3.6: Ing. Slováček)
3.5 - Chování svař. konstr. při různých typech zatěžování Prezentace "Chování svař. konstr. při různých typech zatěžování"
3.6 - Navrhování svař. konstr. s převážně statickým zatížením Prezentace "Navrhování statických konstrukcí" (Ing. Slováček)
3.7 - Chování svař. konstr. při cyklickém namáhání Prezentace "Chování při cyklickém namáhání" část 1 (Ing. D. Pařízek)
Prezentace "Chování při cyklickém namáhání" část 2 (Ing. D. Pařízek)
Prezentace "Chování při cyklickém namáhání" část 3 (Ing. D. Pařízek)
Prezentace "Chování při cyklickém namáhání" část 4 (Ing. D. Pařízek)
Prezentace "Chování při cyklickém namáhání" (Ing. Slováček)
3.8 - Navrhování cyklicky namáhaných konstrukcí Prezentace "Navrhování cyklicky namáhaných konstrukcí"
3.9 - Navrhování tlakových zařízení Prezentace "Navrhování tlakových zařízení" (Prof. Ševčík)
Prezentace "Navrhování tlakových zařízení" (Ing. Slováček)
3.10 - Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin Prezentace "Navrhování konstrukcí z hliníku a jeho slitin" (Ing. Kolář)
Prezentace "Navrhování konstrukcí z hliníku a jeho slitin" (Ing. Slováček)
3.11 - Úvod do lomové mechaniky Prezentace "Mezní stavy materiálu" (RNDr. Vodičková)
Prezentace "Křehké a tvárné porušení" (RNDr. Vodičková)
Prezentace "Křehký lom" (Ing. Slováček)
Prezentace "Únavové a creepové porušení" (RNDr. Vodičková)
Prezentace "Zkoušky odolnosti proti křehkému lomu" (RNDr. Vodičková)

Výukové materiály pro Modul 4 - Výroba a aplikované inženýrství

4.1 - Úvod do zajištění kvality ve svářečské výrobě Prezentace "ČSN EN ISO 9001"
Prezentace "ČSN EN ISO 3834"
Přehrát videoZáznam 08.02.2021 (4.1, 4.2: Ing. Musil)
4.2 - Řízení kvality v průběhu výroby Prezentace "Řízení kvality ve svařování"
Prezentace "Kvalifikace svářečů ISO 9606"
Prezentace "Kvalifikace operátorů ISO 14732"
Prezentace "Kvalifikace páječů ISO 13585"
Prezentace "Kvalifikace svářečů ČSN 05 0705"
Prezentace "Úloha svářečského dozoru"
Prezentace "Specifikace a kvalifikace WPS"
Prezentace "Kvalifikace WPQR podle ISO 15614"
Prezentace "Kvalifikace WPQR podle ISO 15613"
Prezentace "Aplikace EN 1090 a EN 15085"
Přehrát videoZáznam 09.03.2021 (4.2: Ing. Musil)

Příklad WPQR podle ISO 15614-1
Příklad WPQR podle ISO 15613
Příklad WPQR podle ISO 17660-1
Příklad WPQR podle ISO 14555
4.3 - Zbytková napětí a deformace

Prezentace "Napětí a deformace při svařování" (Ing. Švec)

Prezentace "Napětí a deformace při svařování" (doc. Moravec)

4.4 - Výrobní zařízení a přípravky Prezentace "Přípravky a polohovadla"
4.5 Zdraví a bezpečnost ČSN 050601 - Všeobecné zásady (Ing. Bureš)
ČSN 050610 - Bezpečnost při plamenovém svařování (Ing. Bureš)
ČSN 050630 - Bezpečnost při obloukovém svařování (Ing. Bureš)
ČSN 050650 - Bezpečnost při odporovém svařování (Ing. Bureš)
Bezpečnost při svařování (Ing. Kolář)
ČSN 050601 - Všeobecné zásady (Ing. Kolář)
ČSN 050610 - Bezpečnost při plamenovém svařování (Ing. Kolář)
ČSN 050630 - Bezpečnost při obloukovém svařování (Ing. Kolář)
ČSN 050650 - Bezpečnost při odporovém svařování (Ing. Kolář)
Přehrát videoZáznam 02.03.2021 (4.5: Ing. Kolář, 3.4: Ing. Slováček)
4.6 - Měření, řízení a záznamy při svařování Prezentace "Měření, řízení a záznamy při svařování"
4.7 - Vady a kritéria přípustnosti Prezentace "Vady a kritéria přípustnosti"
4.8 - Nedestruktivní zkoušení Prezentace "Úvod do defektoskopie"
Prezentace "Radiografické zkoušení"
Prezentace "Zkoušení svarů ultrazvukem"
Prezentace "Magnetická prášková metoda"
Prezentace "Kapilární zkoušení"
Prezentace "Kvalifikace pracovníků NDT podle ISO 9712"
Prezentace "Fyzikální principy vizuální kontroly"
Prezentace "Všeobecné zásady VT - norma EN 13018"
Prezentace "Zařízení pro vizuální kontrolu svarů"
Prezentace "Klasifikace vad svarů podle ISO 6520-1"
Prezentace "Vyhodnocování vad svarů podle ISO 5817"
Prezentace "Tvorba zkušební instrukce"
4.9 - Ekonomika a produktivita Prezentace "Ekonomika a produktivita"
4.10 - Opravy svařováním Prezentace "Opravy a renovace" (doc. Moravec)
Prezentace "Opravy a renovace" (Ing. Pajer)
4.11 - Svarové spoje betonářských ocelí Prezentace "Svařování betonářských ocelí"
Čekejte prosím...
cross