akreditační značka IAF akreditační značka COS Certifikace systémů managementu

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu (certifikační orgán č. 3104) společnosti DOM – ZO 13, s.r.o. je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1 v rozsahu daném v příloze k osvědčení o akreditaci. Toto oprávnění si můžete stáhnout zde. Platnost námi vydaných certifikátů systémů managementu, procesu svařování a výrobků si můžete ověřit zde. Seznam pozastavených a odebraných certifikátů naleznete zde.

V mnoha případech je pro firmu důležité mít svůj systém řízení kvality nejen zaveden, ale i ověřen a poté certifikován nezávislým certifikačním orgánem. Touto certifikací sdělujete vašim partnerům, že je pro vás kvalita důležitá. Certifikace zvyšuje důvěru zákazníka, zvyšuje konkurenceschopnost, v konečných důsledcích většinou i snižuje náklady, a neposlední řadě vytváří nové obchodní příležitosti. Zavést a následně certifikovat systém managementu se vyplatí firmě jakékoliv velikosti. Zavedení a certifikace systému vede ke zvýšení firemní image a zviditelnění v rámci konkurence a v neposlední řadě také umožňuje snazší a rychlejší přizpůsobení firmy měnícím se požadavkům zákazníků. V dnešní době je navíc získání zakázky často podmíněno udělením certifikátu, ať už je tento požadavek vznesen zákazníkem, legislativním předpisem či jinou zainteresovanou stranou. Postup certifikace systémů managementu naleznete zde.

Náš certifikační orgán poskytuje následující služby posuzování a certifikace systémů managementu:

Proč se nechat certifikovat naší společností?

Posuzováním a certifikací systémů managementu se zabýváme již od roku 1999 a mezi naše klienty se dnes řadí stovky malých i velkých firem. Naši auditoři jsou pracovníci, kteří působili ve výrobních firmách a jsou špičkovými odborníky v oblasti svařování, výroby kolejových vozidel, výroby ocelových konstrukcí, elektrotechniky a dalších oborech. Naše postupy certifikace jsou založeny na základech profesionálního přístupu a nestranného posuzování, prohlášení o nestrannosti můžete stahovat zde.

Naše společnost splňuje všechna kritéria, která definovala sekce kvality Hospodářské komory ČR pro takzvaný "Kvalitní certifikát". Definici kvalitního certifikátu můžete stahovat zde.

Nabízíme širokou oblast certifikačních služeb v oblasti strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky a informatiky. Všechny námi vydané certifikáty jsou vedeny v našem informačním systému a jejich pravost je jednoduše ověřitelná přímo na našem webu .

Jak postupovat v případě zájmu o certifikaci?

01
Seznamte se s postupem certifikace na našem webu.
Detail arrow-right
02
Pro bližší informace se můžete obrátit na kterékoliv naše pracoviště.
Detail arrow-right
03
Pro zahájení certifikačního procesu je třeba podat příslušné žádosti o certifikaci.
Detail arrow-right

Pokud jste našimi certifikovanými klienty

Můžete používat certifikační značku pro příslušnou kombinaci norem, podle nichž jste certifikováni. Zahájení používání certifikační značky je podmíněno oznámením certifikačnímu orgánu a dodržováním pravidel pro použití certifikační značky.

Zobrazit pravidla

Certifikační značky pro klienty certifikované podle norem pro systémy managementu jsou ke stažení ve formátu .svg a .png

V případě, že máte zájem o zde neobsaženou kombinaci norem na značce, kontaktujte nás prosím emailem na info@domzo13.cz a my vám značku zašleme.

Čekejte prosím...
cross