akreditační značka CE Formuláře pro posouzení shody

Inspekce a posuzování shody tlakových zařízení

Pokud požadujete posouzení tlakových zařízení oznámeným subjektem, vyplňte a zašlete žádost na kterékoliv naše pracoviště. Jakožto oznámený subjekt č. 2570 provádíme posuzování tlakových zařízení podle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a směrnice č. 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. V případě posuzování sestavy tlakových zařízení je třeba dodat i vyplněný dokument "Popis sestavy tlakového zařízení pro posouzení shody podle PED". Nejlepší postup je vyplnit žádosti přímo ve Wordu a následně odeslat emailem a konzultovat s kterýmkoliv naším pracovištěm. Při vyplňování žádostí vám rádi pomůžeme.

Inspekce a posuzování shody jednoduchých tlakových nádob

Pokud požadujete posouzení jednoduchých tlakových nádob oznámeným subjektem, vyplňte a zašlete následující dokumenty na kterékoliv naše pracoviště. Jakožto oznámený subjekt č. 2570 provádíme posuzování jednoduchých tlakových nádob dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a směrnice č. 2014/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh. Nejlepší postup je vyplnit žádosti přímo ve Wordu a následně odeslat emailem a konzultovat s kterýmkoliv naším pracovištěm. Při vyplňování žádostí vám rádi pomůžeme.

Posuzování shody stavebních výrobků

Pokud požadujete posouzení systému řízení výroby stavebních výrobků oznámeným subjektem, vyplňte a zašlete následující dokumenty na kterékoliv naše pracoviště. Jakožto oznámený subjekt č. 2570 provádíme posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se Stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Naše oprávnění se vztahuje na konstrukční kovové stavební díly, prefabrikované komíny, komínové vložky, vícevrstvé komíny, jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů. Nejlepší postup je vyplnit žádosti přímo ve Wordu a následně odeslat emailem a konzultovat s kterýmkoliv naším pracovištěm. Při vyplňování žádostí vám rádi pomůžeme.

Čekejte prosím...
cross