akreditační značka IO Inspekce a postupy svařování

Inspekční orgán (inspekční orgán č. 4021) společnosti DOM – ZO 13, s.r.o. je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020 v rozsahu daném v příloze k osvědčení o akreditaci. Podle definice ČSN EN ISO/IEC 17020 se inspekcí rozumí prozkoumání produktu, procesu, služby nebo instalace nebo jejich návrhu za účelem posouzení jejich shody s předem danými požadavky.

Hlavními důvody pro provedení inspekce jsou požadavky legislativy, požadavky zákazníka nebo požadavky výrobkových norem. Náš inspekční orgán poskytuje následující inspekční služby:

Proč nechat provést inspekci naší společností?

Inspekcemi výrobků a kvalifikacemi postupů svařování a pájení se zabýváme již od roku 1999 a mezi naše klienty se dnes řadí stovky malých i velkých firem. Naši inspektoři jsou pracovníci, kteří působili ve výrobních firmách a jsou špičkovými odborníky v oblasti svařování, pájení, výroby kolejových vozidel, výroby ocelových konstrukcí, výroby tlakových zařízení a dalších oborech. Naše inspekční postupy jsou založeny na základech profesionálního přístupu a nestranného posuzování, prohlášení o nestrannosti můžete stahovat zde. V případě, že požadujete inspekci za účelem označení CE, více informací naleznete na naší stránce věnované posuzování shody.

Jak postupovat v případě zájmu o kvalifikaci postupu svařování nebo pájení

  1. Předně je třeba si dobře promyslet základní parametry kvalifikovaného postupu. Mezi nejdůležitější parametry patří: Požadovaný způsob kvalifikace (např. normalizovaný zkušební kus nebo předvýrobní zkouška), druh a typ spoje, metoda svařování, základní a přídavný materiál, tloušťka materiálu, vnější průměr trubky, polohy svařování. Tato příprava je velmi důležitá pro získání co nejlepšího rozsahu kvalifikace a v případě kvalifikace více postupů může optimalizace rozsahů významně snížit finanční náklady díky eliminaci počtu kvalifikovaných postupů. Dále je třeba stanovit, zda bude požadováno schválení pro tlaková zařízení nebo pro jaderná zařízení. V této fázi je vhodné se seznámit se základními pravidly kvalifikace postupů svařování .
  2. Pro bližší informace a konzultace se můžete obrátit na kterékoliv naše pracoviště.
  3. Pro zahájení kvalifikace postupu svařování je třeba podat příslušné žádosti o kvalifikaci postupu. Pro každý postup svařování je třeba podat zvlášť žádost a předběžný postup svařování pWPS, který bude předmětem inspekce

Jak postupovat v případě zájmu o inspekci za účelem označení CE

Více informací o označování výrobků CE se dozvíte zde.

Čekejte prosím...
cross