Nová norma ISO 5817:2023

01.09.2023 vyšla nová norma ČSN EN ISO 5817:2023 vyhlášením v anglickém jazyce s účinností od 01.10.2023. Následně 01.11.2023 vyšla tatáž norma v českém překladu s účinností od 01.12.2023. Norma není výrazně jiná, ale přesto obsahuje několik důležitých změn popsaných dále.

Skutečná velikost koutového svaru

Všechny předchozí verze normy ISO 5817 pracovaly s velikostí koutového svaru a. Velikost koutového svaru a je velikost předepsaná na výkrese, WPS nebo jiném dokumentu. Nová norma ISO 5817:2023 zavádí pojem "skutečná tloušťka nosného průřezu koutového svaru aA". aA je skutečná (naměřená) velikost koutového svaru po jeho dokončení. Hodnotu aA tedy nelze určit před provedením vizuální kontroly, ale až při provádění této kontroly. Zavedení skutečné tloušťky nosného průřezu koutového svaru se dotklo následujících vad:

1.3 - Vada 2017 povrchový pór

Změna se projeví pro pro stupeň hodnocení D a pro stupeň hodnocení C při tloušťce t > 3 mm, pro ostatní je vada nepřípustná. U FW svarů je a nahrazeno hodnotou aA.

Vada 2017

1.4 - Vada 2025 koncová kráterová staženina

Vada má zcela přepracované hodnocení, dříve se hodnotila pouze hloubka vady h, nyní se hodnotí hloubka vady h a rozměr vady d. Hodnocení je nyní rozděleno zvlášť na tupé a na koutové svary. U FW svarů je a nahrazeno hodnotou aA.

Vada 2025

1.16 - Vada 512 nadměrná asymetrie koutového svaru

Změna se projeví pro všechny stupně hodnocení. U FW svarů je a nahrazeno hodnotou aA.

Vada 512

3.2 - Vada 617 špatné sestavení koutového svaru

Změna se projeví pro všechny stupně hodnocení. U FW svarů je a nahrazeno hodnotou aA.

Vada 617

Změněné nebo doplněné údaje v tabulce 1

V tabulce 1 obsahující mezní hodnoty vad byly změněny nebo doplněny některé údaje pro hodnocení vad.

1.4 - Vada 2025 koncová kráterová staženina

Vada má zcela přepracované hodnocení, dříve se hodnotila pouze hloubka vady h, nyní se hodnotí hloubka vady h a rozměr vady d. Hodnocení je nyní rozděleno zvlášť na tupé a na koutové svary. U FW svarů je a nahrazeno hodnotou aA. Obrázek viz předchozí kapitola.

1.5 - Vada 401 studený spoj

Jde o vnější vadu definovanou v řádku 1.5 tabulky 1 normy. V normě je nyní rozšíření definice vady o nákres vady, hodnocení vady ale zůstává nezměněné. U vady 4014 "Mikroskopický studený spoj" je přidána definice, že vada je zjistitelná pouze při zkoušce makrostruktury při zvětšení alespoň 50x.

Vada 401

1.6 - Vada 4021 neprovařený kořen

Jde o vnější vadu definovanou v řádku 1.6 tabulky 1 normy a platí tedy pouze pro jednostranné tupé svary. V normě je hodnocení rozšířeno o jednostranný T-spoj s plným průvarem včetně nákresu, hodnocení ale zůstává nezměněné.

Vada 4021

1.11 - Vada 504 nadměrný průvar (nadměrné převýšení kořene)

Zde je změna u stupně hodnocení C pro tloušťky t > 3 mm!

Vada 504

1.14 - Vada 509 proláklina a vada 511 neúplné vyplnění svaru

U tlouštěk t ≤ 3 mm je změna u stupňů hodnocení B a C! U tlouštěk t > 3 mm se hodnocení nemění. V nové normě ISO 5817:2023 jsou v tabulce 1 rozděleny vady 509 a 511 horizontální čarou a v řádku pro vadu 511 chybí vyplněné mezní hodnoty pro vyhodnocení, což je poněkud nešťastné.

Vada 509 a 511

1.16 - Vada 512 nadměrná asymetrie koutového svaru

Změna se projeví pro všechny stupně hodnocení. U FW svarů je a nahrazeno hodnotou aA. Obrázek viz předchozí kapitola.

1.19 - Vada 517 vadné napojení

V normě je navíc obrázek vadného napojení, hodnocení ale zůstává nezměněné. Stále není jasně definováno kritérium, kdy se musí vada považovat za vadné napojení.

Vada 517

2.12 - Vada 401 - studený spoj

Jde o vnitřní vadu definovanou v řádku 2.12 tabulky 1 normy. Je pouze změněn obrázek u vady 4013 "studený spoj v kořeni", hodnocení vad ale zůstává nezměněné.

Vada 401

Vícenásobné vady

Změna se týká řádku 4.1 tabulky 1 normy ISO 5817:2023. Nově se do hodnocení vícenásobných vad zahrnují pouze vady, které zmenšují průřez svaru. Nyní se při hodnocení vícenásobných vad neberou v úvahu následující vady:

  • 502 Nadměrné převýšení tupého svaru
  • 503 Nadměrné převýšení koutového svaru
  • 504 Nadměrný průvar (nadměrné převýšení kořene)
  • 505 Strmý (nesprávný) přechod svaru
  • 506 Přetečení
  • 512 Nadměrná asymetrie koutového svaru
  • 5214 Překročení velikosti koutového svaru.

Dále je v normě změna kritérií hodnocení vícenásobných vad podle součtu jejich velikostí pro všechny stupně hodnocení B, C, D!

Vícenásobné vady

Zrušení přílohy B

Byla zrušena příloha B "Dodatečné údaje a návod k použití této mezinárodní normy". Tato změna nemá významný dopad na použití normy ISO 5817.

Čekejte prosím...
cross